Certyfikaty

/przejdź do certyfikatów/


Uprawnienia

Właściciel firmy posiada następujące uprawnienia branżowe:

- Uprawnienie GEOLOGA GÓRNICZEGO wydane przez WUG - Katowice,

- Uprawnienie w dozorze wyższym - Z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ds. geofizyki wiertniczej wydany przez OUG w Poznaniu,

- Specjalizację Zawodową I-go stopnia w zakresie geofizyki wiertniczej wydaną przez SITPNiG,

- Uprawnienie do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii I w zakresie: poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego, wydane przez MOŚr i ZN – Warszawa,

- Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
kategorii IX w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, z użyciem
materiałów wybuchowych, wydane przez Ministra Środowiska.