FIRMA


Firma została założona w 2008r przez Wacława Mężyka, który jest jej właścicielem i głównym wykonawcą usług. Firma współpracuje z zespołem wykwalifikowanych, doświadczonych geologów i geofizyków, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług.

Założyciel firmy jest absolwentem AGH, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kolejno w firmach: Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego-Kraków, Zakładzie Górnictwa Naftowego-Krosno, WOPN PETROBALTIC-Gdańsk, Arab Well Logging Company w Iraku, Halliburton Logging Services w USA, National Iranian Drilling Company w Iranie, „PETROBALTIC” Sp. z o.o. i „PETROBALTIC” S.A. w Gdańsku.Wykształcenie zdobyte na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH pogłębiał na kursach i praktykach w takich firmach jak Gearhart-Owen, Halliburton ES, GeoQuest Schlumberger, PetroSkills, Hotwell, Alpine, Leutert, Metrolog, Baker-Hughes i innych.

Posiada następujące uprawnienia branżowe:

- Uprawnienie GEOLOGA GÓRNICZEGO wydane przez WUG - Katowice,

- Uprawnienie w dozorze wyższym - Z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ds. geofizyki wiertniczej wydany przez OUG w Poznaniu,

- Specjalizację Zawodową I-go stopnia w zakresie geofizyki wiertniczej wydaną przez SITPNiG,

- Uprawnienie do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii I w zakresie: poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wydane przez MOŚr i ZN – Warszawa,

- Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, z użyciem materiałów wybuchowych, wydane przez Ministra Środowiska.

Do chwili obecnej firma wykonała dziesiątki usług serwisowych głównie w zakresie projektowania badań geofizycznych, interpretacji litologiczno-złożowej, analiz petrofizycznych, nadzorowania pomiarów i kontroli ich jakości.

Głównymi kontrahentami GEOSCANA-y są
takie firmy jak: ORLEN Upstream Sp. z o.o.-Warszawa, LOTOS Petrobaltic S.A.-Gdańsk i PRWiG-Warszawa.