Certyfikat DPP
Applied Formation Evaluation using Desktop Petrophysics (DPP)
22-26 maja 2000

Certyfikat PetroSkills
GeoFrame 3.0 Basic Petrophysics
UK, 15.05.1998

Certyfikat PetroSkills
WELL LOG INTERPRETATION
Wiedeń, 30.05-3.06.2005

Certyfikat PetroSkills
WELL LOG INTERPRETATION
Wiedeń, 30.05-3.06.2005

Certyfikat OGCI Training, Inc.
Applied Petrophysics with Shaly Sand Emphasis
Toruń, 11-15 listopada 2002

Certyfikat LEUTERT
- Electronic Memory Gauges LMG 4100, - Calibration of Memory Gauges
Niemcy, 4-7 listopada 1997

Uprawnienie Wyższego Urzędu Górniczego
stwierdzające uzyskanie uprawnienia do wykonywania czynności geologa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny w stanie płynnym i gazowym sposobem otworów wiertniczych lub z innych ujęć.

Świadectwo Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
stwierdza posiadanie kwalifikacji i uzyskanie uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi KATEGORII I.
Warszawa, 12.04.1995

Świadectwo Ministerstwa Środowiska
stwierdza posiadanie kwalifikacji i uzyskanie uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi KATEGORII IX.
Warszawa, 25.04.2001

Zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
na stanowisko osoby kierownictwa w charakterze kierownika grupy geofizyki wiertniczej i strzałowej, z-cę kierownika ruchu zakładu d/s geofizyki na samonośnej platformie wiertniczej "Petrobaltic" typu Levingston 111 z wiertnicą National 132 QUE do głębokości 6000m.
Poznań, 14.01.1985

Świadectwo Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
potwierdzające kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku STRZAŁOWEGO w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
Poznań, 18 marca 2003

Certyfikat GF3
GF3 Well Data Edit & Depth Matching
UK, 14 maja 1998

Certyfikat HALLIBURTON
Petrobaltic Excell 2000 Dits Operations Training
19 maja 2000

Certyfikat HOTWELL
PNN Data Processing and Interpretation Course
Klingenbach, Austria - 22 września 2003

Certyfikat BAKER HUGHES INTEQ
SAFE HANDLING OF EXPLOSIVE MATERIALS
Dania, 28 marca 1995

Certyfikat BAKER HUGHES INTEQ
TUBING CONVEED PERFORATING PRACTICAL TRAINING
Dania, 21-31 marca 1995

Decyzja Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia Wacława Mężyka na kierownika grupy pomiarowo-perforacyjnej w zakładach górniczych prowadzących prace geologincze, obejmujące wykonywanie prac z zakresu geofizyki wiertniczej.
Kraków, 10.04.1973 r.